İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri

 

 

 

 

   Adres :Molla Gürani Mah. Oğuzhan   Cad.    No: 21 D: 4

   Fındıkzade / Fatih / İstanbul

 

   Tel: +90 0212 532 34 26

   Faks: +90 0212 532 99 86

   Mail: info@nuhararat.com

   Mail: nuhararat@hotmail.com

 

 

   BİZ, SİZİ ARAYALIM :

   Numaranızı bırakın sizi, müşteri    temsilcimiz arasın.

   Lütfen yandaki formu doldurunuz.

 

İLETİŞİM FORMU
Anasayfa >İletişim
<% Function Cv(metin) metin = Replace(metin,"%u015F","ş", 1, -1) metin = Replace(metin,"%u015E","Ş", 1, -1) metin = Replace(metin,"%3A",":", 1, -1) metin = Replace(metin,"%2C",",", 1, -1) metin = Replace(metin,"%20"," ", 1, -1) metin = Replace(metin,"%0D%0A","
", 1, -1) metin = Replace(metin,"%21","!", 1, -1) metin = Replace(metin,"%28","(", 1, -1) metin = Replace(metin,"%29",")", 1, -1) metin = Replace(metin,"%u011F","ğ", 1, -1) metin = Replace(metin,"%u011E","Ğ", 1, -1) metin = Replace(metin,"%u0130","Ä°", 1, -1) metin = Replace(metin,"%u0131","ı", 1, -1) metin = Replace(metin,"%E7","ç", 1, -1) metin = Replace(metin,"%C7","Ç", 1, -1) metin = Replace(metin,"%F6","ö", 1, -1) metin = Replace(metin,"%D6","Ö", 1, -1) metin = Replace(metin,"%FC","ü", 1, -1) metin = Replace(metin,"%DC","Ü", 1, -1) Cv = metin End Function process = Request("process") Select Case process %> <% Case "Send" %> <% Session("ad") = Cv(Request("ad")) Session("email") = Cv(Request("email")) Session("tel") = Cv(Request("tel")) Session("aciklama") = Cv(Request("aciklama")) If Session("ad") = "" Then Response.Redirect("iletisim.asp?Eror1=true&erorcode=1") End If If Session("email") = "" Then Response.Redirect("iletisim.asp?Eror1=true&erorcode=2") End If mailo = Instr(Session("email"),"@") mailn = Instr(Session("email"),".") If mailo = 0 Or mailn = 0 Then Response.Redirect("iletisim.asp?Eror1=true&erorcode=2") End If If Session("aciklama") = "" Then Response.Redirect("iletisim.asp?Eror1=true&erorcode=4") End If kime = "info@nuhararat.com" konu = "Web Sayfanızdan Bir Mesaj Var." kimden = Session("email") ad = Session("ad") smtpsunucu = "mail.nuhararat.com" html = html & "" ' html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" '--------------# Eğer Yeni bir tablo yada sütün oluşturman gerekirse bu bölüme ekle #---------------- html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "" html = html & "
Gönderenin Adı:"&Session("ad")&"
Gönderenin E-Posta Adresi :"&Session("email")&"
Gönderenin Telefonu:"&Session("tel")&"
Gönderene Ait Mesaj:"&Session("aciklama")&"
" html = html & "" html = html & "" '--------------#Asp Mail Bileşeni İle Maili Gönderen Kısım On Error Resume Next 'Herhangi bi hata Olsada işleme devam et demek Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.CustomCharSet = "Windows-1254" ' Mesajın Dil Karakterini Belirler windows-1254 türkçe demek Mail.From = kimden ' Mesajın kim tarafından gönderildiğini belirler yukarıda hallettin zaten Mail.FromName =ad ' Mesajı göndereinin adı yukarıda hallettin Mail.Host = smtpsunucu ' yukarıda belirttin Mail.Subject= konu ' Yukarıda belirttin Mail.AddAddress kime ' yukarıda belirttin Mail.IsHTML = True ' Bu bölüm html mesaj olacak mı olmayacakmı bölümü ture olacak demek false olmayacak demek bizim mesajımız html olduğu için olacak Mail.Body = html ' mesajın içeriği yukarıda oluşturdun Mail.SEnd ' maili gönderir :) Set Mail = Nothing %>
Sayın <%=Session("ad")%> Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
   
<% '----------#Session Değişkenlerinin Boşaltıldığı Bölüm #---------------------- Session("ad") ="" Session("email") ="" Session("aciklama") ="" Session("cbolum") ="" %> <% Case Else ' request nesnemiz hiç bişey içermiyorsa bu işlemi yapacak %> <% If Request("eror1") <> "" Then ' eğer forma eksik bilgi girildiyse hata mesajı verecek %>
Forma Devam Edilemiyor Aşağıdaki Hata Oluştu !

<% '-------------# Hataların Ekrana Yazdırıldığı Bölüm #-------------------- erorcode = Request("erorcode") Select Case erorcode Case "1" Response.Write("Adınız İsimli Form Alanını Boş Bıraktınız Lütfen Kontrol Ediniz") Case "2" Response.Write("E-Posta Adresiniz İsimli Form Alannını Boş Bıraktınız Yada E-Posta Adresinizi Yanlış Girdiniz Lütfen Kontrol Ediniz") Case "3" Response.Write("Konu Başlığı İsimli Form Alanını Boş Bıraktınız Kontrol Ediniz") Case "4" Response.Write("Açıklama İsimli Form Alanını Boş Bıraktınız Lütfen Kontrol Ediniz") Case "5" Response.Write("Şube Alanını Boş Bıraktınız.") End Select %>

<% End If %>
* Adınız Soyadınız : "/>
* E-Posta Adresiniz : "/>
* Telefon Numaranız : "/>
* Mesajınız :

<% End Select ' %>